<<
Susamu | 2021
55 x 40 cm | Stickerei auf Kimonoseide und Synthetik