Krake | 2016
Stickerei auf Synthetik | 56 x 75 cm
Foto: Miroslav Chaloupka