<<


On and Off | 2022
50 x 40 cm | Stickerei auf Kimonoseide und Synthetik