Paradies | 2012
Stickerei auf Satin | 100 x 100 cm